De WBE Koewacht is op op 27 augustus 1981 opgericht onder de naam Jagersvereniging "Koewacht e.o.". De akte van oprichting is op 19 juli 1982 gepasseerd bij notaris Jan Dieleman van Notariskantoor van Stee en Everaert te Terneuzen. De oprichtingsakte is onder nummer 40302579 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Terneuzen. De oprichtingsakte is gewijzigd bij besluit van 22 december 2016. De akte van wijziging is gepasseerd op ....februari 2017 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te  ............................
De vereniging is een WBE die werkt met het principe van de zgn. artikel 3.20, lid4-toestemmingen.
Dit wil zeggen dat de leden hun jachtveld inbrengen in de vereniging door de  jachthuurovereenkomsten onder te verhuren aan de vereniging. Hierdoor ontstaat één groot jachtveld. Vervolgens geeft de vereniging aan haar leden jaarlijks een toestemming op grond van artikel 3.20, lid 4, van de Wet natuurbescherming voor die percelen die de leden hebben ingebracht.
Kleine praktische grenscorrecties kunnen daarbij in onderling overleg worden toegepast.
De WBE kent per 1 april 2017: 57 leden, die een bejaagbaar jachtveld inbrengen en 71 aspirant-leden, die weliswaar geen lid zijn, maar wel de regels en de besluiten van de WBE onderschrijven.
Jaarlijks worden er aan 98 jagers een artikel 3.20, lid 4-toestemming uitgereikt voor in totaal circa 6000 hectare. Met de artikel 3.20, lid 4-toestemming kan men aantonen dat men in de gelegenheid is om te jagen, een vereiste voor het verkrijgen van een jachtakte.
Voor meer informatie over de organisatie van de WBE kan men gerichte vragen stellen via e-mail (menu "Contact"). 


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.