Werkzaamheden

De jagers van WBE Koewacht zetten zich in voor het beheer van het wild in de omgeving. Dit gebied is rijk aan haas, konijn, fazant, eend, houtduif, gans, kraai, vos en kauw. De WBE speelt een actieve rol in de verbetering van de biotoop voor het wild. Zo neemt zij actief deel aan de natuurschoonmaakdag en is betrokken bij een project om akkerranden in te zaaien met gewassen die voor het wild aantrekkelijk zijn. Daarnaast tellen de jagers van de WBE meerdere malen per jaar het wild in het werkgebied, om een goed beeld te krijgen en te houden van de actuele wildstand. Hierbij wordt ook gelet op de gezondheid van de dieren.

De WBE Koewacht werd op 27 augustus 1981 opgericht onder de naam Jagersvereniging "Koewacht e.o.". De akte van oprichting is op 19 juli 1982 gepasseerd bij notaris Jan Dieleman van Notariskantoor van Stee en Everaert te Terneuzen. De oprichtingsakte is onder nummer 40302579 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Terneuzen. De oprichtingsakte is gewijzigd bij besluit van 22 december 2016. De akte van wijziging is gepasseerd op 24 februari 2017 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

De vereniging is een WBE die werkt met het principe van de zgn. artikel 3.20, lid4-toestemmingen. Dit wil zeggen dat onze leden hun jachtveld inbrengen in de vereniging door de jachthuurovereenkomsten onder te verhuren aan de vereniging. Hierdoor ontstaat één groot jachtveld. Vervolgens geeft de vereniging aan haar leden jaarlijks een toestemming op grond van artikel 3.20, lid 4, van de Wet Natuurbescherming voor die percelen die de leden hebben ingebracht. Kleine praktische grenscorrecties kunnen daarbij in onderling overleg worden toegepast.

De WBE Koewacht kent per 1 april 2017 57 leden, die een bejaagbaar jachtveld inbrengen en 71 aspirant-leden, die weliswaar geen lid zijn, maar wel de regels en de besluiten van de WBE onderschrijven.

Jaarlijks worden er aan 98 jagers een artikel 3.20, lid 4-toestemming uitgereikt voor in totaal ca. 6000 hectare. Met de artikel 3.20, lid 4-toestemming kan men aantonen dat men in de gelegenheid is om te jagen, een vereiste voor het verkrijgen van een jachtakte.

Voor meer informatie over de organisatie van de WBE kan men gerichte vragen stellen via e-mail (menu "Contact").

Onze WBE houdt jaarlijks minimaal één algemene ledenvergadering waarop de leden geïnformeerd worden over de lopende zaken, men een overzicht krijgt van wat er het afgelopen jaar allemaal gedaan werd op vlak van beheer, digitalisering, belangbehartiging etc. en ze daarnaast de kans hebben om bepaalde punten aan te halen in groep waarover men wil discussiëren. Daarnaast wordt er vaak ook een spreker omtrent de thema’s jacht, schadebestrijding, wetgeving en natuurbeheer uitgenodigd om deze avond extra boeiend te maken.De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.