Vossenoverlast

In Zeeuws-Vlaanderen wordt veel overlast ondervonden van de stropende activiteiten van vossen. Het voorkomen van de vos in deze streek is het afgelopen decennium sterk toegenomen. Kwam de vos voorheen slechts sporadisch voor, thans vormt hij een populatie van vele honderden.

Het zal dan ook geen verbazing wekken dat deze stropende activiteiten, met name gedurende de nachtelijke perioden, hier en daar tot problemen leidt en zelfs op bepaalde plaatsen escaleert in de periode dat hun welpen worden grootgebracht.

Weliswaar staat de vos op de landelijke vrijstellingslijst, maar alle activiteiten van onder meer de jagers ten spijt, neemt de populatie nog immer toe. De aantalsontwikkeling is door de Zeeuws-Vlaamse WBE's sedert 2004 nauwgezet gevolgd. Gedurende 4 maal per jaar worden er op vooraf vastgestelde data met auto's en met behulp van een sterk kunstlicht, elke telgroep op zijn afgebakend terrein, de vossen geteld. Deze tellingen worden door de minister geaccordeerd en er gaan tijdens deze telavonden ook leden van natuurbeschermingsorganisaties mee. Uit deze tellingen is nu gebleken dat de vossenstand, ondanks de activiteiten van de jagers, nog steeds toeneemt.

De Zeeuws-Vlaamse WBE.'s hebben samen met de Provincie Zeeland, Staatsbosbeheer en de F(auna)B(eheer)E(enheid) Zeeland overleg gevoerd over de wijze, waarop de overlast van de vossen aangepakt kan worden.

Die overlast bestaat met name uit nachtelijke stroperijen in de kippenhokken en andere verblijfplaatsen van hobbydierhouders. Het aantal stroperijen stapelt zich op en het eind is nog niet in zicht. Vele honderden pluimveedieren hebben al het loodje gelegd.

Wanneer u zo iets overkomen is, kunt u dat melden via deze site. Onder het kopje "Contact" treft u een meldingsformulier aan. Dit kun u invullen en naar het meldpunt verzenden. Uw melding draagt bij aan het verkrijgen van een goed inzicht in de problematiek en er wordt zorgvuldig mee omgegaan.

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.